Case: Kustbostäder och Oxelö Energi – Rekrytering

Om uppdraget

Vi är Kustbostäders och Oxelö Energis samarbetspartner och medierådgivare i rekryteringsprocesser. För att nå rätt kandidater vid varje rekrytering är det viktigt att nå ut både riktat och brett. Här använder vi en mediemix av printannonsering, LinkedIn, sociala medier, Jobb Plus och Topp Jobb för att kunna ge Kustbostäder och Oxelö Energi det bästa resultatet i sina rekryteringar.

 • Printannonsering
 • Sociala medier

 • LinkedIn
 • Jobb Plus

Krav på specifika kompetenser och skilda yrkesgrupper

Kustbostäder och Oxelö Energi är två kommunägda bolag som jobbar med samhällsnytta och levererar samhällsservice till hushållen i Oxelösund. Det innebär att Oxelö Energi förser oxelösundarna med vatten, värme, el, stadsnät och avfallshantering. Kustbostäder som är Oxelösunds största fastighetsföretag erbjuder både havsnära och centrala boendeformer. Som ansvarig för kommunens uppdrag sköter Kustbostäder förvaltning och skötsel av skolor, omsorgsboenden och båthamnar men även skötsel av gator, parker och andra offentliga miljöer. Samhällsnytta är som det framgår ett mycket brett område med krav på många specifika kompetenser och skilda yrkesgrupper.

Målgrupp

För att få ut största möjliga värde av en rekrytering är det viktigt att identifiera rätt målgrupp och ringa in specifik yrkeskompetens. Då Kustbostäder och Oxelö Energi har många olika verksamheter behöver de nå ut till flera olika målgrupper. Genom att rikta rekryteringen mot rätt målgrupp kan Sörmlands Media ge ett bra stöd i att hitta de kandidater som är mest lämpade för bolagens lediga tjänster.

Personliga upplevelser

Kustbostäder och Oxelö Energi upplever samarbetet med Sörmlands Media som effektivt då en heltäckande lösning erbjuds vid bolagens sökande till rätt målgrupp. Det upplevs som enkelt och smidigt att använda en leverantör som håller i hela processen, från produktion av annonser till målgruppsegmentering och kanalval.

Utmaningen

När Kustbostäder och Oxelö Energi behöver rekrytera till sina verksamheter har de som mål att nå ut till skilda målgrupper med specifika yrkeskompetenser. Därför använder vi en mediemix anpassad efter att nå potentiella rekryteringskandidater på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att stötta i rekryteringsprocessen och få ut budskapet brett i olika mediekanaler behöver inte Kustbostäder och Oxelö Energi handskas med flera kontakter samtidigt och kan i stället fokusera på sitt eget arbete. Vi har även goda kunskaper om den lokala marknaden och är därför en naturlig leverantör av hela annonseringen.

Resultatet

”Sörmlands Media kan den lokala marknaden och förstår hur den ser ut. Det är en trygghet att veta att vi arbetar med lokala experter. Vi har haft ett jättebra samarbete och de har varit väldigt behjälpliga. Vi har använt Sörmlands Media i våra senaste rekryteringskampanjer och vid samtliga tillfällen har Sörmlands Media nått ut på ett effektivt sätt genom ett brett kanalval som gett oss ett starkt stöd att nå ut och hitta rätt kandidater till våra tjänster.”


HR-avdelningen, Kustbostäder och Oxelö Energi

Vill ni också få hjälp med rekrytering?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med såväl rekrytering som marknadsföring!

Eskilstuna/Strängnäs
016-15 61 18

Katrineholm
0150-728 10

Nyköping
 0155-767 50

 • Eskilstuna/Strängnäs: 016-15 61 18

 • Katrineholm: 0150-728 10

 • Nyköping: 0155-767 50

En oslagbar mediemix!
Kommunikation som når genom bruset är nyckeln till att leverera bäst effekt. Vilka behov och ambitioner har du? Med kännedom om den lokala marknaden och olika målgruppers mediekonsumtion hittar vi rätt lösning för dig.

Vi erbjuder bland annat:

 • Printannonser
 • Bannerannonser

 • E-handel
 • Reklam & produktionsbyrå

 • Distribution
 • Sökordsoptimering

Kontaktformulär.

Vi sparar de uppgifter som du använder i formuläret i vår databas i tre månader i syfte att kunna kontakta dig och följa upp ditt ärende. Du kan när som helst kontakta oss om du önskar att bli glömd. Ett epostmeddelande genereras även med dina uppgifter till oss. Vill du läsa hela vår integritetspolicy hittar du den här!