NTM rustar för en ny arbetsvardag

Vårt beteende har på många sätt påverkats av en lång tid med en pandemi, och vi har nog alla pratat om vad vi tar med oss – vilka förändringar kommer att leva kvar?

Sörmlands Media  är en del av koncernen NTM, med cirka 1600 anställda, och koncernens personal har påverkats olika mycket av pandemin beroende på tjänst och var i Sverige de arbetar. NTM tycker att det är viktigt att alla medarbetare får möjligheten att påverka sin egen situation och därför skickades i april ut en medarbetarenkät.

– Resultatet var tydligt. Cirka 80% vill ha möjligheten att vara flexibel i valet mellan kontor och hemarbete, berättar Annie Lidesjö, Head of People and Operations.

I undersökningen blev även för- och nackdelar tydliga. Den sociala kontakten och ergonomi ses av en del som utmanande men på den positiva sidan finns punkter som att livspusslet blir lättare och många upplever att de får bättre fokus och minskad känsla av stress.

– För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare kommer tekniken och flexibiliteten vara en hygienfaktor i framtiden. Men vi måste fortsätta arbetet med att skapa tydliga riktlinjer i kombination med ledarskap som bygger på tillit, fortsätter Annie.

– Som arbetsgivare behöver vi vara väl medvetna om både möjligheterna och utmaningarna med en flexibel arbetsplats. Vi kommer redan i höst påbörja ett omfattande arbete med att lyfta våra chefer. Den moderna arbetsplatsen ställer ännu högre krav på ledarskapet och att vi har tydliga mål och förväntningar, och här vill vi stötta våra chefer i den förändring som vi står inför, berättar Linnéa Thorsson, HR-chef på NTM.

Ur ett tekniskt perspektiv hade NTM redan mycket på plats när pandemin slog till. Med en teknisk plattform med fokus på en mobil och digital arbetsplats samt en verksamhet som sträcker sig över en stor geografi var digitala möten inte en nyhet.

– Vi har självklart sett en ökning av digitala möten och tekniska frågor, men majoriteten av våra verksamheter var vana vid Microsoft Teams och att arbeta på andra platser än kontoret. Många anställda arbetade även sedan tidigare med dagligt stöd från både VPN och virtuella datorer i molnet. För vissa roller som traditionellt inte ses som mobila har vi ordnat med bärbara datorer och gett dem nya förutsättningar, säger IT-chef Christian Åvall, och fortsätter:

– När du jobbar hemifrån är du inte skyddad på samma sätt som när du är på kontoret, men nu tar vi steget in i en ny lösning som ger utvidgade brandväggar som täcker även hemmakontoret. Cyberattacker har under pandemin nått nya rekordnivåer och det är något som vi hela tiden måste fokusera på. Nästa steg är att titta på vad som behöver göras på kontoret för att möta förändrade behov när valet av arbetsplats blir mer flexibelt, avslutar Christian.

Fördelar

 • Upplever ökad effektivitet och produktivitet
 • Effektivare möten
 • Minskad stress
 • Mer energi
 • Ökad balans mellan arbete och fritid
 • Färre distraktionsmoment och störningar
 • Skönt att slippa kontorslandskap

Utmaningar

 • Saknar det mänskliga mötet – särskilt om man är ny
 • Saknar att diskutera idéer med kollegor
 • Saknar ”pulsen”
 • Ensamt
 • Utsuddad gräns mellan arbete & fritid
 • Minskad kreativitet och inspiration
 • Dålig ergonomi och teknisk utrustning
 • Otydlighet om arbetsgivaren tillåter hemarbete

Christian Åwall, Linnéa Thorsson och Annie Lidesjö

Behöver ni hjälp att synas?

I så fall erbjuder vi en oslagbar mediemix. Kommunikation som når genom bruset är nyckeln till att leverera bäst effekt. Vilka behov och ambitioner har du? Med kännedom om den lokala marknaden och olika målgruppers mediekonsumtion hittar vi rätt lösning för dig.

Vi erbjuder bland annat:

 • Printannonser
 • Bannerannonser

 • E-handel
 • Reklam & produktionsbyrå

 • Distribution
 • Sökordsoptimering

Uppdaterad och inspirerad?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Varje månad delar vi med oss av vår kunskap för att inspirera och utveckla dig inom kommunikation och marknadsföring.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy.