Sponsring

Sponsringspolicy

Sponsring är en viktig del i vårt lokala engagemang och vår totala marknadsföring. Vi ska vara en del av att skapa en levande lokal region som stärker det lokala samhället och dess utveckling. Vår sponsring ska vara lokal, social och gynna människa och miljö. Sponsringen ska ligga i linje med våra kärnvärden och vår marknadsföringsstrategi och vara till nytta för såväl Sörmlands Media som för mottagaren.
All sponsring ska generera affärer eller goodwill.

Syftet

 • Att stärka varumärket och relationen till i första hand privatkunder och samarbetspartners
 • Att nå nya målgrupper
 • Att den ska skapa nytta för såväl Sörmlands Media som mottagaren
 • Att den gynnar och stärker vårt geografiska verksamhetsområde
 • Att skapa en mötesplats för kunder och samarbetspartners

Alla våra samarbetspartners måste dela och stå upp för våra värderingar som baseras på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion, jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering.

Vi skiljer på aktiv och passiv sponsring:

Aktiv sponsring – matchvärdskap, event på plats, tävlingar, biljetter (barter), redaktionella samarbeten.
Passiv sponsring – ge rabatt mot statisk exponering av varumärket eller goodwill.
Vi stöttar enbart med rabatterade annonser, inga kontanta utbetalningar.

Exempel på verksamheter vi sponsrar:

Sponsringen ska rikta sig till registrerade föreningar, organisationer eller klubbar. Vi sponsrar breda verksamheter där vi når många människor.

 • Idrott – elit samt barn och ungdomsverksamhet.
 • Kultur – musik, dans, konst och teaterverksamhet.
 • Mänskliga rättigheter och miljö.

Exempel på verksamheter vi inte sponsrar:

 • Föreningar/förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra ovanstående värderingar
 • Aktiviteter med politiska eller religiösa inriktningar.
 • Verksamheter som kan uppfattas som omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.
 • Enskilda individer.

Förfrågningar

Förfrågningar tas emot via formuläret nedan, eller genom kontakt med Susanne Andersson, 016-15 61 90, susanne.andersson@sormlandsmedia.se

Pluggannonser

Föreningar med 90-konton har möjlighet att skicka in så kallade pluggannonser till våra tidningar. Ingen publicering garanteras, annonserna publiceras endast om ledigt utrymme finns. För publicering måste annonserna vara i rätt format enligt vår modulkarta och med ram runt annonsen. Kontakta oss på traffic@ntm.eu om du har frågor eller för materialinlämning.

Fyll i formuläret 

Vi sparar de uppgifter som du använder i formuläret i vår databas i tre månader i syfte att kunna kontakta dig och följa upp ditt ärende. Du kan när som helst kontakta oss om du önskar att bli glömd. Ett epostmeddelande genereras även med dina uppgifter till oss. Vill du läsa hela vår integritetspolicy hittar du den här!