Våra varumärken

Lokala varumärken

Kärnan i vår verksamhet är det redaktionella arbetet med lokala nyheter. Våra lokala varumärken Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren har i över 100 år förmedlat lokala nyheter och värnat demokratin.

Vi är en stark aktör med nyhetskanaler som når i snitt 65% av invånarna i våra områden. Tillsammans med näringslivstidningen Affärsliv och gratistidningen Extra når vi läsarna vid fler tillfällen och får större spridning med fler målgrupper.

Varumärken i NTM-koncernen

Vår koncern finns på lokala orter från norra Småland till Norrbotten.
Med flera olika verksamhetsområden och varumärken.